istrazivanja_projekti

CEDEF sprovodi istraživanja i istraživačke projekte u oblastima EE i OIE. Konsultantski stručni timovi i u saradnji sa akademskim partnerima za potrebe CEDEFa i zainteresovanih strana sakuplja i analizira podatke koji čine sadržinu istraživanja i kao osnov za preporuke za politike koje CEDEF zastupa. CEDEF takođe sprovodi ispitivanje stavova o određenoj temi kako bi rezultati istraživanja mogli biti upotrebljeni za kreiranje CEDEF programa i politika koje zastupa.

Neka od istraživanja obuhvatile su regulatorni okvir za ulaganje u minihidro elektrane, projekti biomase, otpad u saradnji sa konsultantskom kućom BOVAN CONSULTING, finansijsko investicioni aspekt energetske efikasnosti i OIE, industrijskoj energetici, EE u malim i srednjim preduzećima. Osim toga, za Privrednu komoru Srbije, CEDEF je sproveo opsežno istraživanje na temu CEFTE među 500 kompanija Srbije koje je predstavljeno na međunarodnom skupu CEFTA 2010 godine.

Za potrebu EBRD je u saradnji sa istraživačkom kompanijom MASMI sprovedeno istraživanje u vezi sa razvijanjem konsultantskog tržišta energetskih oditora i ocenjivača u Srbiji.

partneri
  • ministarstvo_energetike_republike_srbije
  • ministarstvo_poljuprivrede_republike_srbije
  • agencija za zastitu zivotne sredine
  • pokrainski_sekereterijat
  • ddor_novi_sad
  • lg
  • bovan_consulting
  • mems