mems

O MEMSu

mems_logo_mali

Unapređenje energetske efikasnosti i veća upotreba obnovljivih izvora energije predstavlaju kontinuirane procese koji zahtevaju organizovan i sistematski pristup relevantnih državnih institucija i društvenih organizacija, lokalnih samouprava, kompanija i pojedinaca.

Od posebnog praktičnog značaja za primenu strategija, zakona i podzakonskih propisa u ovoj oblasti je upravljanje energetskom politikom na lokalnom nivou. U sprovođenju energetske politike lokalna administracija, kao najbliža građanima, pozicionirana je da razume njihove potrebe i ima mogućnosti i mehanizme usaglašavanja javnih i drugih interesa.

Zakonom o energetici Republike Srbije definisano je da se energetska politika na lokalnom nivou sprovodi kroz redovnu izradu lokalnih planova razvoja energetike kojima se utvrđuju potrebe za energijom, kao i uslovi i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta. Programom ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine definisano je da jedinice lokalne samouprave treba da promovišu i sprovode mere energetske efikasnosti na lokalnom nivou. Povećanje energetske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i korišćenju energije jedan je od pet osnovnih prioriteta navedenih u Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2015.

Kako bi se poboljšala energetske efikasnosti i stimulisala veća upotreba obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou i industriji jedna od prioritetnih oblasti za dalju primenu strategija i zakona koji obezbeđuju održiv razvoj je promovisanje učestalijeg i kvalitetnijeg energetskog menadžmenta.

Stoga, CEDEF je pokrenuo inicijativu kojoj su se priključili, izmedju ostalih: Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Privredna komora Srbije, univerziteti i SKGO, kao i veliki broj energetskih menadžera iz cele Srbije. CEDEF je 14. decembra 2011. godine u Vršcu na Prvom CEDEF Samitu energetskih menadžera Srbije, formirao MREŽU ENERGETSKIH MENADŽERA SRBIJE - MEMS. Nakon toga je održan još jedan veoma posećen Samit, a Treći se održava u decembru 2013.

MEMS je osnovan sa ciljem da omogući merljivo povećanje znanja, veština i kvaliteta rada energetskih menadžera, kao i njihove efikasnosti kroz mrežu čvršćih odnosa. Formiranjem MEMSa u fokus je stavljeno proširivanje opsega i dubine uticaja energetskih menadžera i njihovo promovisanje kod donosilaca odluka i u široj javnosti. Po prvi put je u Srbiji stvorena mogućnost okupljanja energetskih menadžera oko informativno-edukativne mreže eksperata radi direktne, otvorene, stalne i intenzivne komunikacije.

Preuzmite programska i osnivačka dokumenta MEMS:

Platformu Mreže energetskih menadžera Srbije možete pogledati ovde.

Memorandum o osnivanju Mreže energetskih menadžera Srbije možete pogledati ovde.

Galerija fotografija sa osnivanja MEMSa


komunalna energetika samit

11. decembar 2013. Ub

CEDEF Samit

TREĆI CEDEF SAMIT ENERGETSKIH MENADŽERA SRBIJE - ODRŽIVA ENERGIJA ZA SVE: KOMUNALNA ENERGETIKA

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa Opštinom Ub organizovao je Treći CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije - ODRŽIVA ENERGIJA ZA SVE: KOMUNALNA ENERGETIKA. Treći CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije okupio je oko 200 učesnika i tom prilikom je predstavljeno 33 projekta iz lokalnih samouprava širom Srbije u domenu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Umrežavanje lokalnih samouprava, proizvođača savremenih tehnologija i finansijera bio je jedan od ciljeva CEDEF Samita kako bi se ostvarile višestruke koristi za stanovništvo i velike uštede na nivou gradova i opština Srbije.


energetska_efikasnost_opstina_varvarin

25. februar 2013, Varvarin

DAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE VARVARIN

CEDEF je 25. februara 2013. godine u Varvarinu proslavio Dan energetske efikasnosti opštine Varvarin. Nakon svečanosti održana je i sednica Akcionog odbora MEMSa na kojoj je razgovarano o kriterijumima za izbor članova Akcionog odbora.


energetska_efikasnost_napredne_tehnologije

22. februar 2013, Beograd

TREĆA SEDNICA AKCIONOG ODBORA MEMS EFIKASNOST I NAPREDNE TEHNOLOGIJE

CEDEF je 22. februara 2013. godine u Beogradu organizovao konferenciju: "Konkurentnost privrede – energetska efikasnost i napredne tehnologije". Nakon konferencije održana je treća sednica Akcionog odbora MEMS.


drugi_cedef_samit

1. februar 2013, Beograd

Drugi CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije
PREDSTAVLJANJE NACRTA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE I ULOGA ENERGETSKIH MENADŽERA

CEDEF je pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a u saradnji sa E3 Podgorica organizovao je Drugi CEDEF Samit energetskih menadžera: Predstavljanje Nacrta Zakona o efikasnom korišćenju energije i uloga energetskih menadžera, 1. februara 2013. u Beogradu.


prvi_radni_sastanak_mems

23. februar 2012, Varvarin

PRVI RADNI SASTANAK MEMSA

CEDEF je u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost Republike Srbije i opštinom Varvarin u četvrtak 23. februara 2012. godine u Varvarinu održao prvi radni sastanak MEMSa.


prvi_samit_energetskih_menadzera

14. decembar 2011, Vršac

PRVI SAMIT ENERGETSKIH MENADŽERA

CEDEF je u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost RS, Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine i opštinom Vršac organizovao Prvi Samit energetskih menadžera Srbije i osnivanje Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS, u Vršcu. Na Samitu je učestvovalo oko 400 predstavnika gradova, lokalnih samouprava, javno komunalnih preduzeća i industrije.

partneri
 • ministarstvo_energetike_republike_srbije
 • pokrainski_sekereterijat
 • grad_beograd
 • privredna_komora_rep_srbije
 • elektro_privreda_srbije
 • ceresit
 • ddor_novi_sad
 • lg
 • schneider_electric
 • bovan_consulting
 • e3_podgorica
 • mems