medjunarodna_saradnja

Od svog osnivanja CEDEF neguje veoma živu međunarodnu saradnju sa srodnim organizacijama i institucijama širom Evrope. Međunarodna saradnja CEDEFa ostvaruje se kroz učešće predstavnika CEDEFa u radu i aktivnostima međunarodnih organizacija i realizuje se kroz: moderiranje i učešće na panelima i događajima iz oblasti EE i OIE; sprovodjenje bilateralnih sporazuma o saradnji sa sličnim organizacijama i institucijama u Jugoistočnoj Evropi i regionu; razmeni informacija i publikacija; organizovanje zajedničkih projekata i događaja.

CEDEFove međunarodne aktivnosti podrazumevaju uspostavljanje i održavanje kontakata na bilateralnom nivou sa međunarodnim organizacijama kao i učešće na međunarodnim skupovima i seminarima radi prenošenja znanja i informacija i pružanja praktične pomoći energetskim menadžerima u lokalnim samoupravama i firmama tih zemalja.

Kroz intenzivnu međunarodnu saradnju CEDEF je u prilici da se upozna sa iskustvima, kao i da razmotri mogućnosti saradnje na zajedničkim projektima, sve u cilju bržeg uključivanja Srbije u svetske tokove i prilagođavanje standardima EU iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.


medjunarodna_saradnja_makedonija

Makedonija

Potpisivanjem bilateralnog sporazuma o saradnji, odnosno Memoranduma o saradnji između CEDEFa i makedonskog partnera Trajkovski&Partners Consulting, ojačana je međunarodna saradnja i prisustvo CEDEFa u regionu kao vodeće ekpertske organizacije u domenu energetske efikasnosti i zelene energije. Memorandum su potpisali predsednik CEDEFa dr Ana Bovan i direktor Trajkovski&Partners Consulting Jasmina Trajkovski na IV godišnjem međunarodnom CEDEF energetskom forumu pod nazivom: VODA-ENERGIJA, EFIKASNOST I ODRŽIVOST U JUGOISTOČNOJ EVROPI, koji je održan od 19-20. septembra 2013. godine u Vrnjačkoj Banji. Tom prilikom ugovorena je saradnja u oblasti energetskog menadžementa i ostalim oblastima u domenu delovanja partnera.


medjunarodna_saradnja_crna_gora

Crna Gora

Proširenje uticaja, projektnih aktvnosti i razvoja koncepta Mreže energetkih menadžera Srbije – MEMSa su osnovni stubovi saradnje između CEDEFa i strateškog partnera iz Crne Gore, E3 Consulting iz Podgorice. Na drugom samitu MEMSa održanom početkom 2013. u Beogradu, svečano je potpisan memorandum o saradnji između CEDEFa i E3 Consulting, koji su potpisali predsednik CEDEFa, dr Ana B. Bovan i predsednik E3 Conulting Slobodan Daković. Nakon toga su usledili sastanci na najvišem nivou između rukovodstva CEDEFa, rukovodstva E3 Consulting, koje je predstavljala direktor Milica Daković, i zvaničnika Crne Gore. Delegaciju CEDEFa je primio dr. Vladimir Kavarić, Ministar ekonomije Crne Gore sa pomoćnikom i državnim sekretarom, predstavnici Udruženja poslodavaca Crne Gore i direktor kompanije ETG Mladen Bajković koji su učestvovali na Trećem međunarodnom CEDEF energetskom Forumu.


medjunarodna_saradnja_madjarska

Mađarska

Mađarska, kao još jedna zemlja Centralne Evorope postala je međunarodni partner CEDEFa. Međunarodni razvojni klaster iz Mađarske ‟Futura‟ je organizacija koja predstavlja mađarske proizvođače tehnologije, opreme i usluga u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora. CEDEF i klaster Futura su potpisali Memorandum o saradnji tokom konferencije CEDEFa o biomasi, maja 2013. u Novom Sadu.


medjunarodna_saradnja_hrvatska

Hrvatska

Na polju edukacije i razmene znanja sa predstavnicima Hrvatske ostvarena je dobra saradnja više godina unazad. UNDP Hrvatska je bio domaćin edukaciji energetskih menadžera koje je CEDEF vodio 2011. Goran Pihler, predstavnik UNDP Hrvatska, je prisustvovao na nekoliko koferencija CEDEFa kao govornik i specijani gost. Saradnja oko razmene iskustva i prenosa know how je nastavljena kroz zajedničke projektne aktivnosti.


medjunarodna_saradnja_poljska

Poljska

Predsednik CEDEFa, dr Ana B. Bovan angažovana je tri godine zaredom kao moderator na stručnim panelima prestižnog Ekonomskog forumu u Poljskoj. Tako je uspostavljena saradnja i partnerstvo CEDEF sa još jednom zemljom Centralno-evropskog regiona, Poljskom: Fondacija Institut za Evropske studije. Ekonomski forum koji Institut organizuje okuplja već preko 2 decenije preko 2500 učesnika i naziva se s pravom "Davosom Centralno - istočne Evrope" te okuplja predstavnike država, vlada, biznisa i nauke iz celog sveta na jednom mestu.


medjunarodna_saradnja_austrija

Austrija

Posredstvom Ambasade Austrije u Srbiji i sa Austrijskim klasterom poljoprivrede – ACC, organizovan je Investiciono poslovni skup na temu Biomasa – Iskustva Austrije i potencijali Srbije. Učestvovalo je preko 300 predstavnika kompanija i institucija. Kompanije sa znanjem, iskustvom i tehnologijom su bile povezane da u organizaciji CEDEFa prikažu svoje dobre prakse lokalnim nosiocima projekata biomase. Investiciono poslovni skup okupio je preko 300 učesnika za koje je bio organizovan i specijani prostor za B2B sastanke.


medjunarodna_saradnja_evropska_unija

Evropska unija

CEDEF aktivno zastupa politike i ciljeve EU u oblasti održive energije kroz brojne aktivnosti i u saradnji sa velikim brojem relevantnih partnera Srbije i regiona. Nekoliko godina za redom CEDEF promoviše i EUSEW, Nedelju održive energije EU, kroz održavanje niza edukativnih i instruktivnih okupljanja za energetske menadžere i mlade u školama i gimnazijama. Predsednik CEDEFa dr Ana B. Bovan je aktivno prisutna u Briselu i promovisala je CEDEF publikaciju o održivoj gradnji u Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu (EESC) tokom EUSEW u prisustvu Henri Malosse, predsednika EESC, Gordane Zrnić, direktora PKS u Briselu i Vesne Arsić, ambasadora RS u Belgiji.

partneri
  • ministarstvo_energetike_republike_srbije
  • ministarstvo_poljuprivrede_republike_srbije
  • agencija za zastitu zivotne sredine
  • pokrainski_sekereterijat
  • ddor_novi_sad
  • lg
  • bovan_consulting
  • mems