newsletter

CEDEF Vesti

CEDEF je u poslednjih nekoliko godina posvećen javnoj debati i konkretnim projektima i izazovima u vezi sa energetikom: klimatskim promenama, energetskoj bezbednosti, sigurnom snabdevanju, kao i većoj konkurentnosti Srbije. Pružamo podsticaj merama energetske efikasnosti i obnovljivoj energiji. Stoga i putem CEDEF VESTI nastavljamo svoje aktivnosti informišući zainteresovane učesnike na energetskom tržištu o bitnim dešavanjima i akcijama CEDEFa. Radeći uporno i kontinuirano, odgovaramo na sve veću potrebu naših partnera i saradnika da na jednom mestu ukratko predstavimo šta smo uradili u ostvarenju naše misije.

Pozivamo vas da se uključite u široku alijansu naših saradnika, prijatelja, partnera i pružite svoj lični i institucionalni doprinos akcijama koje pomažu da Srbija postane energetski sigurno, održivo i konkurnetno društvo. Pravo je vreme. Sada.


CEDEF vesti broj I preuzmite

CEDEF vesti broj II preuzmite

CEDEF vesti broj III preuzmite

CEDEF vesti broj IV preuzmite

CEDEF vesti broj V preuzmite

CEDEF vesti broj VI preuzmite

CEDEF vesti broj VII preuzmite

CEDEF vesti broj VIII preuzmite

partneri
  • ministarstvo_energetike_republike_srbije
  • ministarstvo_poljuprivrede_republike_srbije
  • agencija za zastitu zivotne sredine
  • pokrainski_sekereterijat
  • ddor_novi_sad
  • lg
  • bovan_consulting
  • mems