o_nama

Centralno evropski forum za razvoj – CEDEF je nezavisna ekspertska organizacija, vodeća u regionu, koja se zalaže za održiv regionalni razvoj, aktivnu primenu energetske efikasnosti (EE), obnovljivih izvora energije (OIE) i zaštite životne sredine. U skladu sa direktivama Evropske unije, i pod institucionalnim pokroviteljstvom resornih ministarstava u domenu energetike i zaštite životne sredine Republike Srbije i u saradnji sa relevantnim donosiocima odluka, CEDEF aktivnosti su:

 • - Primena konkretnih mera za povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije
 • - Povezivanje i predstavljanje stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti održivog razvoja i zelene energetike
 • - Zagovaranje usvajanja neophodne zakonske regulative
 • - Pružanje stručne obuke, u tehničkim, pravnim i finansijskim aspektima projekata iz oblasti održivog razvoja i zelene energetike
 • - Istraživanja
 • - Kreiranje i objavljivanje istraživanja, belih knjiga i publikacija
 • - Sveobuhvatna zastupljenost u masovnim medijima
 • - Organizovanje sastanaka eksperata i regulatora.

MISIJA CEDEF-a

“Artikulisan uticaj na kreatore ekonomske politike u oblasti održivog regionalnog razvoja i saradnje u kontekstu povezivanja regiona EU i izvan EU.”

CEDEF je 5. juna 2014, na Svetski dan zaštite životne sredine, potpisao Memorandum o saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

CEDEF je osnivač MEMS-a, Mreže Energetskih Menadžera Srbije, vodeće mreže svih eksperata iz oblasti EE i OIE.

PRIZNANJA

CEDEF je 5. marta 2012. godine, na Svetski dan energetske efikasnosti, od Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, dobio specijano priznanje za značajan doprinos misiji unapređenja svesti o značaju energetske efikasnosti u Srbiji.

Za svoj doprinos iz oblasti energetske efikasnosti, obnoviljivih izvora energije i ekologije, kao i za projekte međunarodne saradnje, CEDEF je u 2013. godini dvostruki dobitnik priznanja “Kapetan Miša Anastasijević”.

partneri
 • ministarstvo_energetike_republike_srbije
 • ministarstvo_poljuprivrede_republike_srbije
 • agencija za zastitu zivotne sredine
 • pokrainski_sekereterijat
 • ddor_novi_sad
 • lg
 • bovan_consulting
 • mems