17. decembar 2013. - 5. jun 2014.

CEDEF i PKS Javna debata

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM I INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI
KOJIM PUTEM IDE SRBIJA

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF i Privredna komora Srbije, PKS, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Ministarstva građevinarstva i urbanizma, Agencije za zaštitu životne sredine RS, Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda, organizuje šest javnih debata na temu upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom u Republici Srbiji, od 17. decembra 2013. do 5. juna 2014. godine.

Organizovanje sesija na temu KOMUNALNOG I INDUSTRIJSKOG OTPADA ima za cilj klastersko povezivanje svih relevantnih stejkholdera kako bi se obezbedilo tržišno, konkurentno i ekonomski isplativo poslovanje u Srbiji i regionu. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. Srbiji je potrebna nova doktrina u upravljanju komunalnim i industrijskim otpadom, održiv i efikasan sistem, koji je dostupan socijalno - ekonomskom ambijentu društva, a u isto vreme predvidiv, štedljiv i teritorijalno kontrolisan za nacionalne resurse.

Cilj konferencija – javnih debata je da se kao održiva zajednica dogovorimo o:

 • obaveznoj primarnoj selekciji komunalnog otpada do kraja 2014.
 • najboljim tehnologijama u tretmanu komunalnog i industrijskog otpada i zastupljenosti
  domaće opreme
 • transformaciji JKP
 • kontrolisanom upravljanju investicijama u reciklažnoj industriji (Srbija kao centar
  reciklažne industrije regiona Zapadnog Balkana)
 • upravljanju opasnim otpadom koji se generiše na teritoriji Srbije
 • ulozi civilnog sektora
 • doprinosu adekvatnog upravljanja otpadom u rešavanju problema siromaštva i
  zapošljavanja u Srbiji.

Procenjuje da će rezerve uglja koje Srbija poseduje biti istrošene u periodu od 2030. do 2050. godine, a da se u narednih 20 godina očekuje znatan rast potrošnje električne energije, od preko 60%. Stoga Srbija mora da nađe alternativne izvore snabdevanja energijom. Na teritoriji Srbije se proizvede oko 2,5 miliona tona komunalnog otpada tokom godine, čiji je energetski potencijal jednak vrednosti proizvedene električne energije od 2 milijarde evra. Takođe, iskorišćavanje komunalnog otpada za toplotnu i električnu energiju može da smanji ukupnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji. Na teritoriji grada Beograda dnevno se proizvede preko 1800 tona komunalnog otpada, odnosno svaki stanovnik glavnog rada u proseku produkuje 1.14 kilograma dnevno ovog potencijalnog izvora energije.

Teme konferencija - javnih debata:

1.UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – kojim putem ide Srbija, 17. decembar 2013, PKS, Terazije 23, Beograd
2.UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – tokovi otpada i nova upotrebna vrednost, 3. mart 2014, PKS, Terazije 23, Beograd
3.TEHNOLOGIJA I OPREMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM I TRETMAN OTPADNIH VODA – načini i izvori finansiranja, PKS, 21. mart 2014, Terazije 23, Beograd
4. TRANSFORMACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA I ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE – aktuelni projekti i tehnologije, PKS, 29. april 2014, HOTEL PALACE - Topličin venac 23, VI sprat, sala Beogradska panorama, Beograd
5.ZELENA INDUSTRIJA SRBIJE I POTENCIJALI RECIKLAŽE – šansa za budućnost, 16. maj 2014, PKS, Terazije 23, Beograd
6.TRETMAN OPASNOG I POSEBNIH TOKOVA OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – bauk koji kruži Srbijom, 5. jun 2014, Skupština Srbije, Beograd

Zbog velikog interesovanja učesnika javnih debata organizujemo Okrugli sto na temu: “DEPONIJE U SRBIJI-uzrok ili rešenje problema” čiji će zaključci takođe postati sastavni deo Publikacije.

Po završetku ciklusa biće objavljene "Preporuke za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Beogradu i Republici Srbiji".
partneri
 • privredna_komora_rep_srbije
 • ministarstvo_energetike_republike_srbije
 • ministarstvo_poljuprivrede_republike_srbije
 • nis
 • agencija za zastitu zivotne sredine
 • grad_beograd
 • elektro_privreda_srbije
 • ceresit
 • ddor_novi_sad
 • gorenje_ekologija
 • kemis
 • orses
 • opticus
 • schneider_electric
 • o2e
 • rumekon
 • rumekon
 • rumekon
 • rumekon
 • bovan_consulting
 • mems
 • e3_podgorica