14. februar 2014, Beograd

CEDEF javni dijalog

GREJANJE U SRBIJI: INDIVIDUALNO i DALJINSKO GREJANJE

Centralno Evropski Forum za Razvoj, CEDEF, je organizovao četvrti po redu CEDEF Javni dijalog: Grejanje u Srbiji – INDIVIDUALNO I DALJINSKO GREJANJE, koji je održan pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa Agencijom za energetiku, Upravom za energetiku grada Beograda i Poslovnim udruženjem „Toplane Srbije”.

Cilj skupa je da predstavi:

 • Planove i konkretne aktivnosti za primenu kogeneracije i prelaska na biomasu u sistemima daljinskog grejanja u 15 gradova u Srbiji – koje su mogućnosti smanjenja potrošnje energenata, povećanja energetske efikasnosti primenom naprednih tehnologija i smanjenje emisije štetnih gasova
 • Individualno grejanje – kako ostvariti višestruke uštede primenom naprednih tehnologija
 • Sistem naplate grejanja po utrošenoj toplotnoj energiji – gde smo sada
 • Program događaja možete pogledati ovde.

  Galeriju fotografija možete pogledati ovde.

  Prezentacije učesnika događaja možete pogledati ovde.


  IZJAVE UČESNIKA JAVNOG DIJALOGA

  Ksenija Milanković, savetnik u Sektoru za naftu i gas Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS je podsetila na zakonsku obavezu da sva domaćinstva koja su priključena na daljinsko grejanje moraju do 1. januara 2015. godine da uvedu kalorimetre. Za te potrebe je Ministarstvo obezbedilo sredstva u iznosu 250 miliona dinara, a već je 9. januara 2014. godine objavljen poziv za podnošenje ponuda. Na ovaj način će biti omogućeno merenje isporučene toplotne energije i obračun prema utrošku u svim stambenim zgradama sa više zasebnih upotrebnih stambenih jedinica na području cele Srbije. “Ali, shodno tome, potrebno je da sve toplane pripreme kupce za naplatu po utrošku, ali i pravovremeno informišu kupce o tome da su pozitivni finansijski efekti obračuna prema ostvarenoj potrošnji vidljivi i uporedivi tek na nivou jedne godine. Ali i toplane, pred početak grejne sezone, moraju da unapred regulišu toplotne podstanice, uz blagovremeno obaveštavanje potrošača da se svako pregrevanje prijavi, kako bi se regulacija izvršila u podstanicama, a ne otvaranjem prozora i rasipanjem energije što če svakako proizvesti visoke račune”, rekla je Milanković. Ona je dodala da Ministarstvo donelo Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapredjenje energetske efikasnosti u iznosu od 300 miliona dinara i to 100 miliona dinara namenjenih lokalnim samoupravama, 180 miliona dinara za domaćinstva i skupštine stanara i 20 miliona dinara za potrebe izrade finansijskih analiza i studija.

  Danas je više od 90% proizvodnje toplotne enegije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji je zasnovano na direktnom korišćenju fosilnih goriva, dok se u EU fosilna goriva koriste samo u 15% slučajeva za proizvodnju toplotne energijie. Jedno od najpovoljnijih rešenja je kogeneracija, odnosno uspostavljanje kogenerativnih postrojenja na biomasu za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije. U tom cilju, a kako je i međunarodna obaveza Srbije prema Energetskoj zajednici da do 2020. godine ima 27% finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, na skupu je predstavljen presek stanja predstudija izvodljivosti u okviru projekta "Promocija obnovljivih energija - razvoj tržišta biomase u Srbiji. Petar Vasiljević, pomoćnik direktora za proizvodnju iz Beogradskih Elektrana i konsultant na projektu je na skupu predstavio presek stanja izrade predstudija izvodljivosti. Opštinama koje su napravile analizu o isplativosti prelaska na biomasu, biće dostupna sredstva u iznosu od 102 miliona evra koja su obezbeđena preko Nemačke razvojne banke KfW. On je ovom prilikom predstavio rang listu najisplativijih projekata za finansiranje po gradovima ovim redosledom: Zrenjanin, Negotin, Bajna Bašta, Trstenik, Šabac, Priboj, Čačak, Jagodina koji u ovom trenutku imaju najpovoljnije uslove za ulaganje dok slede Nova Varoš, Kikinda, Knjaževac, Kosjerić, Novi Pazar, Kladovo i Velika Plana. Istakao je da još može doći do promena u redosledu finansiranja i da je neophodan angažman lokalne samouprave koja je u stanju da povuče i iskoristi sredstva na pravi način.

  ”Najveća energetska neefikasnost beleži se u korišćenju energije za zagrevanje poslovnog i stambenog prostora. Uvođenjem naplate toplotne energije prema utrošku očekuje se smanjenje potrošnje energije, goriva i emisije štetnih materija za oko 15- 20%. Međutim, to će biti moguće jedino ukoliko imamo dobro izolovane stanove i kvalitetnu stolariju. U suprotnom, toplotna energija će biti bačena, stanovi hladni, a računi visoki. Takodje, i svi koji se greju u sopstvenoj režiji, mogu da smanje svoje izdatke za grejanje po istom principu, ali i primenom naprednih tehnologija u grejanju naročito onih koja koriste OIE”, podsetila je Jovanka Arsić Karišić, predsednik UO CEDEF-a.

  Stručni saradnik za toplotnu energiju i energetsku efikasnost u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine APV Klara Balog Aranjoš je istakla da je najveći potencijal Vojvodine u obnovljivim izvorima energije u biomasi, i to čak 60%. “Cilj Pokrajinskog sekretarijata je uvođenje obnovljivih izvora energije kao zamene za postojeća fosilna goriva kako u individualnom tako i u daljinskom grejanju. U tom smeru, Finansijskim planom sekretarijata su predviđena sredstva, koja će biti usmerena ka izradi prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za 9 opština i studija opravdansti sa idejnim projektom za 2 opštine za realizaciju projekata korišćenja biomase i geotermalne energije u daljinskom sistemu grejanja”, rekla je Balog Aranjoš i dodala da AP Vojvodina, ima potencijal da postane “samoodrživa regija” u energetskom smislu, što bi doprinelo snažnom ekonomskom razvoju, ali su potrebna znatna finansijska sredstva.

  Dejan Stojanović, član Saveta Agencije za energetiku je izjavio da je racionalno gazdovanje energijom ključna pretpostavka održivog razvoja i da je toplotna energija nepravedno zapostavljena, pri čemu dobija na značaju tek sa prvim hladnim jesenjim danom. “Uslov svih uslova da sektor daljinskog grejanja dobije svoje mesto u energetici je merenje isporučene toplotne energije u svim sistemima daljinskog grejanja u Srbiji. Na taj način bi se jasno definisali opravdani troškovi u proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom koji bi se videli kroz tarife. Izbegla bi se diskriminacija kupaca, sprečile unakrsne subvencije između pojedinih delatnosti koje obavlja energetski subjekt, povećala energetska efikasnost i obezbedila sigurnost snabdevanja”, rekao je Stojanović.

  Prema rečima direktora Uprave za energetiku Grada Beograda Marka Stojanovića, stanje energetske efikasnosti u Beogradu je nezadovoljavajuće. “U sistem daljinskog grejanja su uložena znatna sredstva, ali i dalje je prisutna značajna neefikasnost koja se ogleda u velikoj potrošnji energije. Razlozi za neracionalu potrošnju su veliki gubici u mreži, loše termičke karakteristike objekata, starost kotlova i činjenica da je samo oko 3% objekata uvedeno u sistem naplate po utrošku“ rekao je Stojanović. On je najavio da će Grad Beograd pre početka naredne grejne sezone započeti proces uvođenja naplate po potrošnji izmerenoj na nivou podstanice za sve potrošače i da će se paralelno raditi na otklanjanju problema koji se javljaju u praksi prilikom obračuna po utrošku za objekte koji se već nalaze u ovom sistemu naplate. On je naglasio da je izgradnja kogenerativnih postrojenja potrebna i da je svakako to opredeljenje Grada, ali da su na tom putu moguće prepreke usled nepostojanja dovoljnog broja potrošača u letnjem periodu, potreba za izgradnjom novog gasovoda i ostale nedostajuće infrastrukture. „Dok traje pronalaženje strateških partnera za izgradnju postrojenja većeg kapaciteta, pokrenuta je, u okviru međudržavnog sporazuma sa Švajcarskom vladom, realizacija projekta izgradnje kogenerativnog postrojenja na biomasu u okviru PKB-a, kapaciteta 5 MW toplotne i 0,6 MW električne energije“ dodao je Stojanović.

  Petar Nedeljković, inženjer prodaje CERESIT je istako da su dugogodišnjom saradnjom sa CEDEF-om i Alijansom za energetsku efikasnost, postignuti vidljivi rezultati, naročito na polju energetske efikasnosti. Takođe, on je naglasio da kvalitetna termoizolacija objekata doprinosi značajnoj uštedi energije. „Kvalitetna termoizolacija postiže se upotrebom Ceretherm sistema, koji se proizvodi u Srbiji i poseduje ETA sertifikat kao garanciju efikasnosti u toplotnoj izolaciji i uštedi energije i do 40 odsto, čime se takva investicija isplati u periodu od tri do pet godina. Ovoga puta, poseban osvrt smo napravili na postizanju konkretnih ušteda na troškovima grejanja objekata primenom ETICS sistema na spoljašnji omotač zgrade” rekao je Nedeljković. On još dodaje da izradom termoizolacije i prelaskom u viši energetski razred, ostvaruje se ušteda od najmanje 50 kilovata po kvadratnom metru. “Izraženo u novcu i u zavisnosti od načina grejanja i ukupne grejne površine, za porodičnu kuću sa grejnom površinom od oko 200 m2 moguće su uštede od oko 80.000 RSD/god“, kaže Nedeljković.

  Nenad Črnila, menadžer projekata LG je izrazio zadovoljstvo što kompanija LG učestvuje na jednoj ovako prestižnoj konferenciji i što ima priliku da ispred kompanije LG Electronics, koja je jedna od najvećih inovatora kada su energetska rešenja u pitanju, podeli iskustva iz oblasti individualnog i daljinskog grejanja. “Cilj ove konferencije je da ukaže na značaj smanjenja potrošnje energenata, povećanja energetske efikasnosti i smanjenje emisije štetnih gasova, što je i osnova naše proizvodne politike. Na ovaj način težimo stvorimo ekološki napredna rešenja kaja će kao svoju glavnu karakteristiku imati zaštitu životne okoline i uštedu prirodnih resursa. Veoma smo ponosni na naše uređaje koji korisnicima širom sveta omogućavaju neverovatnu uštedu električne energije uz pomoć najnovijih tehnologija. Nova LG energetska rešenja, među kojima su Multi V IV i Terma V sistemi o kojima smo danas govorili, su upravo dokaz posvećenosti naše kompanije u rešavanju problema skrivenih gubitka energije, zaštite životne okoline, ali i efikasne uštede resursa”, rekao je Črnila.

  Dejan Dotlić predstavnik prodaje Termotehnika – industrijska postrojenja BOSCH je rekao: “Robert BOSCH je vodeći evropski i svetski proizvođač opreme za grejanje, sa godišnjim prometom od preko 3 MldEUR, i najsnažnijim brendovima u svom portfoliju: BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, LOOS itd. Proizvodan paleta je izuzetno široka i jednistvena: od kućnih kotlova snage samo 11 kW do industrijskih postrojenja od 37 MW, odnosno 55 tona pare na čas! Bilo da se radi o solarnim sistemima, fotonaponskim panelima, gasnim kotlovima, kotlovina na čvrsto gorivo, toplotnim pumpama ili industrijskim postrojenjima, ideja vodilja svakog projekta je energetska efikasnost: ušteda energenata, smanjenje emisije štetnih gasova i smanjenje troškova za grejanje. Preko svojih ovlaštenih partnera i mreže ovlaštenih servisera, BOSCH je u mogućnosti da svim zainteresovanim strankama obezbedi potpunu podršku prilikom realizacije najsloženijih projekata iz oblasti energetske efikasnosi, i brine o sigurnosti i pouzdanosti rada svojih energetskih postrojenja postrojenja”, rekao je Dotlić.

  Dejan Bibić, specijalista za mala i srednja preduzeća DDOR je izjavio da je DDOR NOVI SAD prva osiguravajuća kompanija kod nas koja je prepoznala važnost projekata u domenu energetske efikasnosti i prva napravila posebne uslove za osiguranje u domenu EE i OIE. Bibić je naglasio da sektor obnovljivih izvora energije konstantno raste, pa samim tim i potreba za “Risk-menadžmentom“ i uslugama osiguranja. Razumevajući značaj energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije DDOR NOVI SAD je postao ekskluzivan godišnji partner CEDEF-a u domenu osiguravajućih kuća.

  Ognjan Jovanović, Klub predsednika skupština zgrada i jedan od najboljih predsednika skupština stanara u Srbiji za 2013. godine je ukazao da je samofinansiranje skupštine stanara za projekte energetske efikasnosti nedovoljno i izrazio zadovoljstvo što su Budžetskim fondom za EE upravo predviđena sredstva za ovakave projekte.


  AKTUELNOSTI U VEZI SA TEMOM DOGAĐAJA

  Na osnovu podataka popisa iz 2011, 48,9% stanova u Srbiji ima grejanje, odnosno greje se toplotom isporučenom iz javnih toplana ili iz sopstvenih kotlarnica. U gradskim naseljima 66,3% stanova ima uvedene instalacije grejanja, na ostalom području 25,9%. U poređenju sa prethodnim popisom, evidentan je porast broja stanova sa grejanjem, tako da je u proteklih 10 godina grejanje uvedeno u 461.837 useljenih stanova. Sa povećanjem broja objekata koje treba zagrejati, sve su veće potrebe i za korišćenjem obnovljivih izvora energije i povećanjem energetske efikasnosti. Srbija se obavezala da do 2020. godine poveća učešće obnovljivih izvora energije na 27% u ukupnom energetskom bilansu i time u velikoj meri smanjiti emisiju CO2 i doprineti racionalnom i odgovornom ponašanju u korišćenju energije u svrhu ostvarivanja održivog razvoja i zaštite životne sredine. Povećanje energetske efikasnosti i korišćenje alternativnih goriva u proizvodnji toplotne i električne energije postaje imperativ kako na nacionalnom tako i na nivou gradova i lokalnih samouprava. Takođe, kako u individualnom, tako i u daljinskom sistemu grejanja.

  U Evropskoj uniji, koja intenzivno promoviše izgradnju kogenerativnih postrojenja, ukupan broj ovih postrojenja iznosi 122. Posebno se razvijaju kogenerativna postrojenja na biomasu, jer dostižu visok stepen efikasnosti korišćenja primarne energije – čak do 90%, za razliku od konvencionalnih elektrana gde stepen efikasnosti iznosi tek oko 45%. Zemlje koje su najviše napredovale u upotrebi biomase u proizvodnji energije su Nemačka, Austrija, Finska i Danska. Primeri ovih zemalja pokazuju da se radi o vrednom izvoru energije koji se ne sme zanemariti.

  Individualno grejanje domaćinstava i drugih objekata koji nisu priključeni na sistem daljinskog grejanja može da predstavlja značajan izdatak u budžetu tokom hladnih meseci. Upotrebom naprednih tehnologija i korišćenjem obnovljivih izvora energije ostvaruju se značajne uštede na nivou domaćinstava i drugih objekata koji se individualno greju. Na primer, toplotne pumpe su jedna od boljih rešenja. Primena sistema toplotne pumpe rezultuje uštedom i do 70% u grejanju objekata.

  Takođe, ukoliko se pređe na zagrevanje objekta putem prirodnog gasa, sa različitom zagrevanom površinom, i sa prosečnom izolacijom i kvalitetom vrata i prozora, ušteda u energiji je i do 60%. Električna energija se u Srbiji uglavnom proizvodi od uglja, pa je tipična efikasnost oko 35%, dok je nivo efikasnosti prirodnog gasa 90%. Solarna energija je gotovo besplatna u eksploataciji a štetnih efekata po okolinu nema. Energija koju sunce tokom godine emituje na 1 m² krova kuće u Srbiji je jednaka energiji koja se dobije sagorevanjem 130 litara nafte. Najveći potencijal za korišćenje solarne energije imaju gradovi u jugoistočnom delu Srbije - Niš, Kuršumlija, Vranje. Geotermalna energija se posebno može koristiti u pojedinim područjima Srbije, gde temperatura vode iz podzemnih izvora često prelazi i 60 stepeni Celzijusovih. Prethodno je od izuzetne važnosti biti upućen u stanje krovne i zidne izolacije, jer adekvatna zidna i krovna izolacija može smanjiti rasipanje energije čak i do 60%.

partneri
 • republika_srbija_ministarstvo_energetike
 • pokrainski_sekereterijat
 • grad_beograd
 • agencija_za_energetiku
 • toplane
 • elektro_privreda_srbije
 • ceresit
 • ddor_novi_sad
 • lg
 • schneider_electric
 • Bosch
 • bovan_consulting
 • mems
 • e3_podgorica
 • futura
 • trajkovski_&_partners