29-31. oktobar 2013, Novi Sad

„DANI ENERGETIKE"

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine APV u saradnji sa vodećom ekspertskom organizacijom u zemlji u domenu energetske efikasnosti i zelene energije – Centralno evropskim forumom za razvoj, CEDEF organizovao je Dane energetike. Događaj je u okviru sva tri dana okupio preko 400 posetilaca, od kojih su mnogi aktivno učestvovali u programu. Veliki doprinos kvalitetnoj razmeni  mišljenja, predstavljanju najvažnijih projekata, aktuelnih trendova i trenutnog stanja u domenu EE i OIE dali su eksperti u domenu energetske efikasnosti, profesori, predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici finansijskih institucija i mnogi drugi stručnjaci. Skup je imao za cilj  da se razmotre mogućnosti investiranja u energetski sektor, saznaju primeri dobre prakse i razmene iskustva stručnjaka i praktičara iz te oblasti, kako bi buduće investicije u energetski sektor mogle da se realizuju na najbolji mogući način.

Program Dana energetike možete pogledati ovde.

DANI ENERGETIKE – Dan I: 29. oktobar 2013. godine, Konferencija „Energetska efikasnost – obaveze i šanse“

Skup je otvoren pozdravnim govorom državnog sekretara Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Dušanom Mrakićem. Učesnike skupa pozdravile su i pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić i predsednica UO CEDEF-a, Jovanka Arsić Karišić.

Dušan Mrakić je naglasio da energetska efikasnost u Srbiji treba da postane novi izvor energije. Pod tim se podrazumeva potreba za što većom uštedom energije. Mrakić je takođe istakao da je neophodno da svaka opština, koja ima više od 20.000 stanovnika ima svog energetskog menadžera. Zbog toga je neophodno osnovati Edukativni centar, kao instituciju u kojoj će se energetski menadžeri obučavati, a kako je predviđeno, ovaj Centar imaće regionalni karakter.

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić istakla je da je energetika veliki investicioni potencijal, ali je istovremeno veliki izazov i veliki problem. Iz tog razloga, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je, nakon opsežnih analiza privrede, analize energetskih objekata na teritoriji AP Vojvodine, kao i analizom domaćih resursa, utvrdio da je neophodno izraditi integralnu regionalnu strategiju za obnovljivu energiju, u čemu će podršku Sekretarijatu pružiti Svetska asocijacija za bionergiju. „U saradnji sa svetskim stručnjacima sagledaće se mogućnost da se na najbolji, najkraći i najefikasniji način dođe do najboljih efekata, sa ciljem smanjenja uvozne zavisnosti i proizvodnje energije iz domaćih resursa. Povećanje proizvodnje energije iz domaćih resursa, na prvom mestu može biti obezbeđeno iz poljopivredne biomase. U narednom koraku, neophodno je sačiniti strategiju za izgradnju vetroparkova i korišćenje energije sunca i vode u odnosu na postojeći potencijal, sa ciljem proizvodnje električne energije”, rekla je Pavićević Bajić.

Galeriju fotografija I Dana energetike možete pogledati ovde.

DANI ENERGETIKE – Dan II: 30. oktobar 2013. godine, Investiciona konferencija Biomasa – najveći investicioni potencijal Vojvodine“

Skup je otvorila pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić, a o biomasi kao najvećem vojvođanskom potencijalu, govorili su prof. dr Miladin Brkić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i prof. dr Milan Ševarlić, šef katedre za ekonomiku poljoprivrede i tržišta Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Na skupu je bilo reči i o problemima sakupljanja i smeštanja biomase, kao i o proizvodnji i primeni agropeleta u industriji. O mogućnostima finansiranja projekata iz domena EE i OIE, govorili su predstavnici Banke Intesa i Komercijalne banke ad Beograd. Takođe, na skupu je bilo reči i o konkretnim problemima i mogućim rešenjima na farmama i u poljoprivrednim gazdinstvima, o čemu je govorila predsednica Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, Sanja Bugarski.

Nataša Pavićević Bajić kao bitnu stavku istakla je da će od 1. januara naredne godine, domaći pelet iz agrarne biomase moći da se izvozi na tržište EU, kao i da je postignuta usklađenost tarifnih brojila sa tarifnim sistemom evropskih zemalja, što je rezultat rada Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV i Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede RS.

Galeriju fotografija II Dana energetike možete pogledati ovde.

DANI ENERGETIKE – Dan III: 31. okrobar 2013. godine, Okrugli sto „Investicioni projekti i mogućnosti finaniranja u EE i OIE – izazovi i perspektive“

Na skupu su predstavljeni strateški i ostali značajni projekti gradova i opština Vojvodine u domenu EE i OIE. Skup je otvorila Nataša Pavićević Bajić, sekretarka Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV i Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEFa, dok je o iskustvima i izazovima energetskih menadžera Srbije govorio Dragoslav Dobrosavljević ispred Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS. Takođe, predstavnici međunarodnih finansijskih organizacija, poslovnih banaka i osiguravajućih kuća govorili su o mogućnostima finansiranja projekata u domenu EE i OIE.

Pokrajinska sekretarka Nataša Pavićević Bajić je ispred Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV otvorila Okrugli sto i istakla da je enegretika oblast koja poseduje najveći potenicijal i velike resurse, ali nedovoljno iskorišćene, ukazujući na činjenicu da u Vojvodini postoji 38 postrojenja koja proizvode agropelet, ali je nažalost potrošnja ovog energenta mala, dok je sa druge strane, veliki uvoz drugih energenata.

Jovanka Arisić Karišić, predsednik UO CEDEFa, je kao istakla da je razmena iskustava od izuzetne važnosti, kao i da je upravo ovaj skup postigao svoj cilj – da ukaže na probleme u realizaciji i mogućnostima za njihovo prevazilaženje i da nosiocima projekata dodatno ukaže na sve mogućnosti finansiranja, kako od strane komercijalnih banaka, razvojnih i najvažnijih medjunarodnih finansijskih institucija i osiguravajućih kuća.

Predstavljanje velikog  broja uspešno realizovanih projekata ukazalo je na to da lokalne samouprave sve veći značaj daju upravo energetskoj efikasnosti i održivim izvorima energije.

 

Galeriju fotografija III Dana energetike možete pogledati ovde.

 

partneri
  • pokrajnski_sekretarijat_za_energetiku_mineralne_sirovine