10 – 11. mart 2016, Kongresni centar, Novosadski Sajam

MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, Novosadski sajam, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Color Press Grupa organizivali su Međunarodne dane energetike i investicija koji su odrzani 10-11. marta 2016. godine u Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma.

Na Međunarodnim danima energetike i investicija učestvovali su ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandar Antić, šef odeljenja za klimatske promene u Ministarstvu poljoprivrede i zastite životne sredine Danijela Božanić, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV mr Nenad Stanković.

Skup su svečano otvorili mr Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, prof. dr Ana B. Bovan, predsednik CEDEF-a, Robert Čoban, predsednik Color Pres Grupe i pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković, naglasivši pri tome da energetska efikasnost ne znači kompromis koji se odražava na kvalitet života, već pametno ponašanje, koje treba da obezbedi istu robu i istu uslugu, uz korišćenje manje energetskih resursa.

U okviru Međunarodnih dana energetike i investicija, 11. marta, održana je regionalna konferencija ENERGETSKE PERSPEKTIVE I IZAZOVI, u organizaciji Color Press Grupe sa sledećim tematskim segmentima: Putevi nafte u 2016, Gasna slagalica, Električna energija u region Teslinih naslednika, Balkan goes green.

Grad partner Međunarodnih dana energetike i investicija je Novi Sad, a Grad prijatelj je Zrenjanin.

Međunarodni dani energetike i investicija imali su za cilj da:

 • Podstaknu poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih stejkholdera u oblast energetskog, investicionog, građevinskog i sektora lokalnog razvoja u Srbiji I Regionu,
 • Omoguće upoznavanje potencijalnih investitora sa investicionim projektima i stimulišu veće investiranje u ovim oblastima,
 • Predstave napredne tehnologije kao i oblike finansiranja energetskih, infrastrukturnih i građevinskih projekata
 • Pozicionira temu o klimatskim promenama u svesti javnosti kao jednu od najznačajnijih tema današnjice u kojoj veliku ulogu imaju inventivne i odgovorne kompanije
 • Animiraju medije kao ključne i prirodne partnere za kontinuiranu podršku širenja svesti o neophodnosti efikasnijeg korišćenja energije, primene obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.
 • Okupe najeminentnije lidere i eksperte koji će zajedno doprineti što kvalitetnijem radu na najaktuelnijim temama: energetika, energetska efikasnost, mogućnosti finansiranja, građevinarstvo, klimatske promene

Galeriju fotografija pogledajte ovde.

Prezentacije govornika možete preuzeti ovde.

CEDEF i Inženjerska komora Srbije – IKS, su na Međunarodnim danima energetike i investicija za prisutne članove Komore, a prema Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju sa po 5 bodova vrednovale prvi i drugi dan manifestacije.

Fokus Međunarodnih dana energetike i investicija bio je na temama u oblasti energetike, finansiranja i građevinarstva, kao i posebne veze građevinarstva i energetike kroz energetsku efikasnost u zgradarstvu. Takođe, specifičan akcenat bio je i na najaktuelnijoj temi današnjice – borbi protiv klimatskih promena. Osim energetske efikasnosti kao centralne teme, na ovoj manifestaciji održale su se i sesije i radionice o obnovljivim izvorima energije, klimatskim promenama, održivoj gradnji, otpadu kao energetskom resursu, geopolitičkom uticaju na pravce razvoja energetskog sektora, kao i mnogo drugih tema.

Međunarodni dani energetike i investicija okupili su preko 2000 eksperata iz više od 10 zemalja – ambasadora, predstavnika vlada, lokalnih samouprava, relevantnih međunarodnih i domaćih finansijskih i razvojnih institucija i organizacija, privrednih subjekata, medija u oblasti energetskog sektora i drugih gostiju sa ciljem da se podstaknu investicije u energetski sektor, industrijske parkove, izgradnju prečistača otpadnih voda, i da se stimuliše veće korišćenje obnovljivih izvora energije, primena ESCO ugovora I javno privatnih partnerstava, kao i primena mera energetske efikasnosti u Srbiji regionu.

IZLAGAČKI PROGRAM

Novosadski sajam pružio je izuzetno atraktivne mogućnosti za izlagače u modernom i tehnički opremljenom Master Centru, uz kompletnu sajamsku ponudu štandova raznih veličina i izvanrednih prilika za susrete i sastanke. Organizatori su pripremili veoma intenzivan program promocije za sve izlagače i učesnike kongresnog programa

Na Međunarodnim danima energetike i investicija tokom dva dana predstavljene su kompanije i tehnologije u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, finansijske institucije i organizacije koje finansiraju projekte u ovoj oblasti, lokalne samouprave, agencije, udruženja u kongresnom i izložbenom delu.

KONGRESNI PROGRAM

Kvalitetan kongresni program je sadržao preko 30 konferencija, direktnih sastanaka predstavnika kompanija, radionica i seminara. Na sajmu je učestvovalo više od 120 predavača kao i 50 kompanija.

Programski savet Međunarodnih dana energetike i investicija, kao i prethodnih godina, činili su eminentna imena iz struke, politike, nauke na republičkom, pokrajinskom i gradskom nivou.

Članovi programskog saveta bili su:

 • Miloš Vučević, gradonačelnik, Grad Novi Sad
 • Nenad Stanković, sekretar, Sekretarijat za energetiku I mineralne sirovine APV
 • Prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra, Ministartsvo rudarstva I energetike RS
 • Miroslav Vasin, sekretar, Sekretarijat za privredu, zapošljavanje I ravnopravnost polova APV
 • Ljubo Maćić, predsednik saveta, Agencije za energetiku RS
 • Prof. dr Branko Kovačević, predsednik NO, ElektroprivredaSrbije
 • Prof. dr Rade Doroslovački,dekan, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Đorđe Staničić, generalni sekretar, Stalna konferencija gradova I opština
 • Branko Stefanović, director funkcije za velike poslovne korisnike, Telekom Srbija
 • Ratko Filipović, predsednik, Privredna komora Vojvodine
 • Prof. dr Ana Bovan, predsednik, CEDEF
 • Mr Slobodan Cvetković, generalni direktor, Novosadski sajam
 • Prof. Dr Dragoslav Šumarac, predsednik, Inženjerska komora Srbije
 • Prof. Dr Srđan Kolaković profesor, Fakultet tehničkih nauka

Detaljan program sa govornicima možete da preuzmete ovde.

Medijski partner: