galerija


#

24.12.2014, Beograd, CEDEF Publikacija: Predstavljanje CEDEF Vodiča PREPORUKE ZA UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM I KOMUNALNIM OTPADOM U BEOGRADU I REPUBLICI SRBIJI


#

16.12.2014. Beograd, Konferencija: Forum voda 2014.


#

10. decembar 2014, Beograd, CEDEF Samit: ČETVRTI CEDEF SAMIT ENERGETSKIH MENADŽERA SRBIJE: ODRŽIVA KOMUNALNA ENERGETIKA


#

18. novembar 2014, Beograd CEDEF Konferencija: DALJINSKO GREJANJE I ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU


DUNAVSKI BIZNIS FORUM 2014

27-29. oktobar 2014, Beograd i Novi Sad, CEDEF i MEDIA INVENT Program: DUNAVSKI BIZNIS FORUM 2014


konferencija

10. oktobar 2014, Beograd, CEDEF obuka: OBUKA IZ OSIGURANJA ZA PREDSTAVNIKE: LOKALNIH SAMOUPRAVA, JKP, JP, KOMPANIJA I ENERGETSKE MENADŽERE


konferencija

3. oktobar 2014, Beograd, Ambasada Francuske u Srbiji, Francuski institut u Srbiji i CEDEF Okrugli sto: BIOMASA, OBNOVLJIV IZVOR ENERGIJE: EKSPERTIZA FRANCUSKE I POTENCIJALI SRBIJE KOJI SE MOGU VALORIZOVATI NA LOKALNOM NIVOU


konferencija

24. septembar 2014, Beograd, EBRD, Ministarstvo rudarstva i energetike i CEDEF Konferencija ESCO ŠANSA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM USTANOVAMA


konferencija

18-19. septembar 2014, Beograd/Novi Sad, V CEDEF Međunarodni energetski Forum: BIOMASA - Najveći izvor obnovljive energije u Evropi i Srbiji


konferencija

2014, Komlo, Mađarska: STUDIJSKO PUTOVANJE – poseta toplani na biomasu


konferencija

3. jul 2014, Beograd, CEDEF i PKS Okrugli sto: DEPONIJE U SRBIJI - uzrok ili rešenje problema


konferencija

27. jun 2014, Beograd, CEDEF Konferencija KORIŠĆENJE VODA U ENERGETICI I INDUSTRIJI - integralno upravljanje vodenim resursima


javan debata

23. jun 2014, Beograd, Javna debata sa medijima: PERSPEKTIVE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE DO 2020. GODINE - ima li Srbija kapaciteta za dostizanje cilja


VI javan debata

5. jun 2014 Beograd, AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I CEDEF POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI


VI javan debata

5. jun 2014, Beograd, CEDEF i PKS VI Javna debata TRETMAN OPASNOG I POSEBNIH TOKOVA OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – bauk koji kruži Srbijom


okrugli sto

22. maj 2014, Novi Sad, Okrugli sto: KAKO DO ENERGETSKI EFIKASNOG GRADA I VELIKIH UŠTEDA: TOPLANA NA BIOMASU I DOBRA IZOLACIJA - primer grada Komlo u Mađarskoj


V Javna Debata

16. maj 2014, Beograd, CEDEF i PKS V Javna debata: ZELENA INDUSTRIJA SRBIJE I POTENCIJALI RECIKLAŽE - šansa za budućnost


ParizBordo

6 - 9. maj 2014, Bordo i Pariz, CEDEF medijski konkurs, CEDEF ORGANIZOVAO NAGRADNO PUTOVANJE ZA NOVINARE U PARIZ I BORDO


IV Javna Debata

29. april 2014, Beograd, CEDEF i PKS IV Javna debata: TRANSFORMACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA I ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE – aktuelni projekti i tehnologije


Napredne tehologije

16. april 2014, Beograd, CEDEF Konferencija: NAPREDNE TEHNOLOGIJE I FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE


III Javna Debata

21. mart 2014, Beograd, CEDEF i PKS III Javna debata: TEHNOLOGIJE I OPREMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM I TRETMAN OTPADNIH VODA – načini i izvori finansiranja


Ceresit Obuka

5. mart 2014, Inđija, POVODOM SVETSKOG DANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI CEDEF I CERESIT ORGANIZOVALI OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE SRBIJE


industrijski otpad

03. mart 2014, Beograd, CEDEF i PKS Druga Javna debata: UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI - tokovi otpada i nova upotrebna vrednost


obuka_za_menadzere

14. februar 2014, Beograd, CEDEF Javni dijalog: GREJANJE U SRBIJI – individualno i daljinsko grejanje


obuka_za_menadzere

7. februar 2014, Beograd, CEDEF I KOMPANIJA VIESSMANN ORGANIZOVALI DRUGU OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE


partneri
 • ministarstvo_energetike_republike_srbije
 • grad_beograd
 • ceresit
 • schneider_electric
 • sberbank
 • elektro_privreda_srbije
 • ddor_novi_sad
 • privredna_komora_rep_srbije
 • bovan_consulting
 • e3_podgorica
 • economic_forum
 • mems